Eeuwen oude eiken.

Eeuwen oude eiken in een eiken rij langs een zandpad in het oude diep.

Deze eiken vertelen verschillende verhalen.

Ze staan in een gebied wat ontsnapt is aan de grootschalige landreorganisaties de ruilverkavelingen. Nu een beschermd gebied. Wel zijn er overduidelijke sporen van menselijke invloed, een verleden van agrarisch gebruik, maar in Nederland is dat overal zo. Het gebruik van voor 1900 was wel verrijkend veel soorten biotopen waar de natuur ruim de kans kreeg bv schrale hooilanden, bevloeiingsvelden, bosbouw, extensieve landbouw, heide terreinen met beweiding en plaggen. We leefden veel meer met de natuur. Deze eiken staan in een oud agrarisch gebied met hooi en weilanden.

Deze eiken laten ook zien hoe ze oud worden op een standplaats binnen de mogelijkheden van een de biomassa. De takken die minder assimilatie hebben laat de boom afsterven om energie te hebben voor nieuwe meer succes volle takken. Dit proces zorgt voor een heel eigen uiterlijk van een boom.

 

Hoe oud deze eiken zijn? Eeuwen. Maar hoe belangrijk is het nu precies om dat exact te weten. Ze zijn oud en gezond en worden nu gelukkig goed beschermt.

Oude eiken in in eiken rij, ze zijn even hoog als de veel jongere eiken en trilpopulieren maar zij in de breedte gegaan.

 

De invloed van een standplaats, dit verhaal laat ik zien met de volgende foto’s een eik op een heide terrein en een voormalig hakhoutbos.Deze stok oude eik staat bij het sultansmeer, heeft ook weer een heel eigen bouw van de kroon met enorme zij stammen. Een gevolg van leeftijd en standplaats.


%d bloggers liken dit: