Restanten van midden en hooghout

midden en hooghout van eiken, de meeste bossen bij dorpskernen met grotere eiken zijn hier de restanten van. Hebben een eigen sfeer/uitstraling.

Voormalig hooghout wat in verval is geraakt en de natuur een kans geeft.

Dit stuks bos is een restant van midden of hooghout beheer. De eiken werden door gekweekt om als bouwmateriaal te gaan dienen, balken en planken. De gezondheid van deze bomen begint minder te worden, er groeit midden in het bos een zoomrand plant, de braam. Gelukkig mogen ze nu sterven dit is heel goed voor de natuur. Gezonde bomen kunnen zich verweren tegen insecten en schimmels. Veel schimmels zwakte parasieten, krijgen pas een kans bij een verzwakte boom. Dode en afstervende bomen zijn een paradijs voor schimmels insecten en vogels. De lijsterbes gebruikt het licht wat niet meer door een gesloten kroon geweerd wordt om uit te groeien, te bloeien en zaad te zetten. Dit is dan ook de cyclus van een lijsterbes in het bos. Wordt door vogels in een bos gebracht groeit al bij halfschaduw en gaat bloeien en groeien als er meer licht in het bos komt door bv, kap, stormschade of boomsterfte. De hulst en adelaarsvaren die in het bos groeien geven aan dat er al enige tijd stabiele omstandigheden zijn. De vlier aan de rand is aanwijzing voor een overschot aan voedingsstoffen. Er valt meer licht in het bos de vertering van de aanwezige organische stof komt in een versnelling en de vlier maakt hier gebruik van. De grootbloemige muur heeft in de berm in het eiken laantje een plaatsje gevonden.

 Voormalig hoogstam beheer op hogere zandgrond(voor drenthe).

Dit eikenbos is jaren lang beheerd met als doel het kweken van lange rechte stammen voor balken en planken, hoogstambeheer. Een eikenbos gaat vanzelf al de hoogte in door de concurrentie onderling. De greppels en de stobben geven aan dat hier doel bewust is ingegrepen. In de natuur komt een eiken bestand in de stakenfase door sociale differentiatie blijven dan de sterkste over dit duurt wel enige decennia . Bij beheer door de mens wordt tijdig ingegrepen door middel van kap om zo snel mogelijk dikke lange stammen te krijgen. Het is dan wel een akker met alleen maar eiken. Door het uitblijven van onderhoud(kap) is het kroondak niet meer gesloten doordat de eiken aan gezondheid verliezen, braam, bospest een enkele berk en lijsterbes zien kansen om te groeien er zit veel doodhout in de bomen hier leven volop insecten in waar de vogels weer dankbaar van eten. De natuur gaat weer zijn eigen gang. Het was een akker met eiken.
De greppels waren nodig om het water zo snel mogelijk af te voeren, droge voeten voor de eiken. We beheren het water niveau veel intensiever, vroeger schommelde het veel meer. En het was veel natter.In dit eikenbos zijn er ruim sporen te vinden van hakhout en middenhout beheer. De waterstand was/is vrij hoog echt dikke stammen zijn er dan niet te kweken om dat er te weinig wortel ruimte is voor een grote eikenboom voor hoogstambeheer. Ook is goed te zien dat elke beheerder zijn eigen invloed heeft op een bos of eikenakker. Hier liggen vrij veel restanten van takken en stammen, hij heeft gewoon gekapt wat hij nodig had en niet zo veel nagedacht wat er over bleef de eiken zijn niet regelmatig verdeeld. De natuurt krijgt hier ook weer ruim nieuwe kansen.


Rond Zuidwolde zijn de nodige bossen te vinden waarin midden en hooghout beheer sporen heeft achter gelaten. Zuidwolde licht op een zandrug de bomen hebben dan ook de nodige wortel ruimte en kunnen hier dan ook uitgroeien. In de gefotografeerde bossen staan geen echt grote oude eiken. Dit komt door het oogsten van de eiken (uit het verleden) en de mogelijke biomassa van de standplaats zodra een bos deze heeft bereikt is er gelijke sterfte en groei per saldo komt er geen massa bij. Uiteindelijk zullen er wel een paar winnaars zijn die doorgroeien maar dit duurt mensen levenslang. Een vergelijkbaar proces komt voor in een stakenface van eikenbestand bij actief beheer wordt dan ingegrepen door een beheerder mat kap. Maar de natuur heeft veel meer aan doodhout dan aan grote bomen. Bij natuurlijk beheer wordt er dan ook zomin mogelijk gedaan. Wat een mooie maatregel is bij een erg gesloten kroondak is om plaatselijk bomen te kappen of om te trekken om zo een open plaats te maken voor meer biotopen. Het bos moet dan wel een grote oppervlakte hebben, bosranden zorgen ook voor meerdere vergelijkbare biotopen. Hier in zuidwolde spilt dit niet.
Zo op het eerste gezicht is er weinig biodiversiteit, hulst, berk, lijsterbes, bospest, brede stekelvaren, braam in de onderbegroeiing onder de eiken. Maar er zijn in de bossen bij zuidwolde veel soorten paddenstoelen (bv aardsterren) te vinden en er is een luid concert van vogels. Er is dus volop natuurlijk leven. De eik is ook een gastheer voor de nodige schimmels en insecten etc. Hulsten zijn langzame groeiers die een stabiele leefomstandigheden vragen een teken dat er lang bos is.

voorbeeld 1

dood eikenhout vol met leven


voorbeeld 2


voorbeeld 3

%d bloggers liken dit: